YAYASAN PEKEMA

02

 

Yayasan PEKEMA bertindak sebagai sebuah badan amal dan kebajikan yang mana dana yang terkumpul adalah hasil dari sumbangan ahli-ahli PEKEMA yang bertanggungjawab memainkan peranan yang sangat besar sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meneruskan agenda Yayasan PEKEMA iaitu merancang, melaksana, dan mengurus program-program berbentuk kabajikan yang berfaedah untuk masyarakat dan negara.