Penerangan Sistem APDVS kepada Kastam Malaysia

Penerangan sistem APDVS kepada Kastam Diraja Malaysia. Majlis kecil ini diadakan untuk memberi penerangan terperinci mengenai sistem APDVS ini.