SAFZ Auto Sdn Bhd

03 2032339903 20323399
03 20700526

SAFZ Auto Sdn Bhd

Alamat: No 70 Jalan Ampang
50450, Kuala Lumpur
Telefon: 03 2032 3399
Faks: 03 2031 2002
No Ahli: 486
Pengarah Urusan: Tan Sri Dato’ Syed Azman bin Syed Ibrahim
Aktiviti: Syarikat pengimport