Hamza Motors Sdn. Bhd

03-42562252 / 42560368 / 4256023103-42562252 / 42560368 / 42560231
03-42562285

Hamza Motors Sdn. Bhd

Alamat: 226, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
Telefon: 03-42562252 / 42560368 / 42560231
Faks: 03-42562285
Email: nikirwan@hamza.com.my
No Ahli: 135
Pengarah Urusan: Nik Iruwan Bin Dato Hj Nik Izani
Aktiviti: Syarikat Pengimport