Forari Corporation Sdn Bhd

03 2161475403 21614754
03 21624085

Forari Corporation Sdn Bhd

Alamat: 1.05 – 1.07, ground floor, wisma central
50450 jalan ampang, kuala lumpur
Telefon: 03-21619270 / 21614754
Faks: 03-21624085
Email:  –
No Ahli: 71
Pengarah Urusan: Dato’ Mohd Idris Tulis
Aktiviti: Syarikat pengimport kereta terpakai