Edaran Saga (P.P) Sdn Bhd

04 6573737 / 470904 6573737 / 4709
04 6575525

Edaran Saga (P.P) Sdn Bhd

Alamat: 15-A, Lengkok Dumbar
11600, Jelutong
Pulau Pinang
Malaysia
Telefon: 04 6573737/ 4709
Faks: 04 6575525
Lihat Laman: edaran_saga@proton.com
No Ahli: 209
Pengarah Urusan: Mohd Fadhli bin Mohamad Fozi
Aktiviti: Wakil pengedar Proton