Definite Auto Sdn Bhd

05 776288105 7762881
05 7762885

Definite Auto Sdn Bhd

Alamat: No. 20, Jalan Raja Idris
33000, Kuala Kangsar
Perak
Malaysia
Telefon: 05 7762881
Faks: 05 7762885
No Ahli: 498
Pengarah Urusan: Mohd Zulkifli bin Mustafa
Aktiviti: Syarikat wakil pengedar Produa